Bractwo MB z Góry Karmel

Nabożeństwo Fatimskie w parafii Matki Bożej z Góry Karmel

w Bielsku Podlaskim

Dnia 13 maja 2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Od godziny 17.30 były odczytywane intencje przyniesione przez wiernych. Następnie, o godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Rostkowskiego, kanclerza Kurii i wikariusza generalnego. Podczas Mszy św. ks. proboszcz Henryk Polak wraz z  ks. Zbigniewem Rostkowskim dokonali uroczystego przyjęcia 6 nowych członków Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel.

W homilii ks. kanclerz zachęcał wiernych do naśladowania Maryi w swoim życiu poprzez pokorę, dobroć, chęć służby drugiemu człowiekowi. Są to na pewno wyzwania dla współczesnego człowieka, ale Matka Boża swoim życiem, swoją postawą, zaufaniem względem Pana Boga daje piękny przykład, że można tak właśnie żyć.

Po skończonej Mszy św. został odmówiony różaniec w kościele. Padał deszcz, więc nie było możliwości pójścia w procesji ulicami miasta, tak jak to było w latach ubiegłych. Rozważania poszczególnych tajemnic różańcowych przygotował ks. Zbigniew Rostkowski.

W pierwszym nabożeństwie fatimskim w tym roku wzięli udział: kapłani, siostry zakonne, parafianie oraz wierni przybyli ze wszystkich bielskich parafii. Na zakończenie ks. proboszcz Henryk Polak wyraził wdzięczność ks. Zbigniewowi, kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim przybyłym wiernym za obecność oraz wspólną modlitwę. Jednocześnie zaprosił na kolejne nabożeństwo fatimskie już 13 czerwca.

Nabożeństwa ku czci Matki Bożej dają szczególne łaski. Warto otwierać swoje serca i zapraszać Ją do swojego życia, a Ona na pewno będzie wstawiać się za nami u swojego Syna - Jezusa Chrystusa. Warto zawierzać swoje życie Matce Najświętszej, jak tego wzór dawał nam św. Jan Paweł II, św. Maksymilian Maria Kolbe czy kard. Stefan Wyszyński.

 

Ks. Łukasz Wojewódzki

Ks. Piotr Pawlukiewicz w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim

Dnia 08. 05. 2016 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim gościł ks. Piotr Pawlukiewicz -doktor teologii pastoralnej, ceniony rekolekcjonista, kaznodzieja, autor wielu książek o tematyce religijnej. Do najbardziej znanych spośród wygłaszanych przez niego konferencji należą te poświęcone kwestii miłości i płciowości, w tym Seks - poezja czy rzemiosło?

Ks. Piotr przyjechał na zaproszenie miejscowego proboszcza ks. Henryka Polaka w ramach kolejnego spotkania formacyjnego Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel.  Ks. Pawlukiewicz głosił słowo Boże na wszystkich Mszach świętych. W homiliach zachęcał do walki o niebo.  Podawał wiele przykładów, ukazując jak łatwo ludzie w dzisiejszych czasach rezygnują z nieba na rzecz ziemskich przyjemności. Mówił, że zadaniem chrześcijan powinno być nieustanne zmaganie się, trud o Pana Boga, o miłość, o dobro.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie formacyjne Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel w sali przy kościele, na które zaproszeni byli nie tylko zainteresowani, ale także chętni. Na konferencji zgromadziło się wiele osób. Konferencja poświęcona była tożsamości kobiety, mężczyzny, młodzieńca, dziecka, ukazanie różnic zachodzących między nimi.

 Spotkanie  z ks. Piotrem Pawlukiewiczem wywołało ogromne zainteresowanie zebranych. Jego barwny, pełen szczegółów, niejednokrotnie anegdot przekaz, na pewno zostanie zapamiętany wśród wiernych. Na zakończenie, tradycyjnie, wyrazy wdzięczności złożył ks. Henryk Polak, proboszcz parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Wyraził wielką radość i wdzięczność za przyjazd i trud wygłoszonych kazań oraz konferencji.

Ks. Łukasz Wojewódzki