Bractwo MB z Góry Karmel

Inauguracja obchodów jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski w Bielski Karmelu

W dniach 6-8 grudnia 2015 r. w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim odbyły się rekolekcje adwentowe, którym przewodniczył ks. płk Bogdan Radziszewski. Czas rekolekcji adwentowych był szczególnym czasem, ponieważ było także czterdziestogodzinne nabożeństwo przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Ponadto ks. rekolekcjonista wygłosił wiele pięknych nauk do dorosłych, dzieci oraz chorych. Chorzy mieli możliwość skorzystania z sakramentu namaszczenia chorych.

 Trzeciego dnia rekolekcji, czyli 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 18.00 nastąpiła uroczysta inauguracja obchodów jubileuszu 1050. lecia Chrztu Polski. Mszę św. celebrowali: ks. proboszcz płk Henryk Polak, ks. płk Bogdan Radziszewski - rekolekcjonista oraz ks. prał. Wojciech Wasak, który jednocześnie obchodził 59 r. święceń kapłańskich. W uroczystej procesji wejścia wniesiono świecę jubileuszową, którą delegaci z parafii otrzymali 29 listopada w Drohiczynie.

Przyjęcie chrztu uniezależniło Polskę od dominacji zachodniego sąsiada. Książę Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim, umacniając jednocześnie swoją władzę. Do Polski zaczęli przybywać duchowni, którym zawdzięczamy znajomość łaciny, rozwój języka polskiego, budowy domów. Dzięki nim powstawały nowe budynki sakralne, świątynie, klasztory, szkoły kształcące duchownych oraz urzędników. Chrzest Polski miał więc ogromne znaczenie w dziejach naszego narodu.

Podczas Mszy św. inaugurującej obchody jubileuszu Chrztu Polski ks. proboszcz płk Henryk Polak wraz z ks. płk Bogdanem Radziszewskim dokonali także uroczystego przyjęcia 6 nowych członków Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel.

 

ks. Łukasz Wojewódzki