Bractwo MB z Góry Karmel

Koncert ewangelizacyjny w parafii Matki Bożej z Góry Karmel 
w Bielsku Podlaskim

Dnia 28. 02. 2016 r. w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim odbyło się kolejne kwartalne formacyjne spotkanie Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel. Tym razem na spotkanie został zaproszony ks. Stefan Ceberek, znany kapłan, lubiany wykonawca piosenek religijnych. Przyjechał wraz z kilkunastoosobowym zespołem muzycznym.

Spotkanie formacyjne, na które zostali zaproszeni wszyscy, rozpoczęło się od Mszy świętej, sprawowanej w kościele parafialnym o godz. 16.00. W homilii ks. Stefan Ceberek zwrócił szczególną uwagę na obecność Jezusa Chrystusa w życiu człowieka. Zachęcał ludzi do powierzenia swojego życia Chrystusowi, który jest obecny pod postaciami Chleba i Wina. Człowiek, który zawierzy swoje życie Chrystusowi na pewno nie ulegnie podszeptom złego ducha.

Po Mszy św. odbył się koncert ewangelizacyjny, podczas którego ks. Stefan Ceberek śpiewał pieśni, dzielił się doświadczeniami swojej pracy duszpasterskiej, a także opowiadał różne historie ze swego życia rodzinnego. Następnie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której śpiewano pieśni uwielbiające Jezusa za Jego ogromną miłość względem człowieka. Na zakończenie adoracji ks. Ceberek pobłogosławił wszystkich zebranych Najświętszym Sakramentem

Koncert ks. Stefana Ceberka wywołał zainteresowanie zebranych. Jego barwny, pełen szczegółów przekaz, na pewno zostanie zapamiętany wśród wiernych. Na zakończenie, wyrazy wdzięczności złożył ks. Henryk Polak, proboszcz parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Wyraził wielką wdzięczność za przyjazd i wspólnie spędzony czas.

Ks. Łukasz Wojewódzki