Bractwo MB z Góry Karmel

Koncert ewangelizacyjny w parafii Matki Bożej z Góry Karmel 
w Bielsku Podlaskim

Dnia 28. 02. 2016 r. w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim odbyło się kolejne kwartalne formacyjne spotkanie Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel. Tym razem na spotkanie został zaproszony ks. Stefan Ceberek, znany kapłan, lubiany wykonawca piosenek religijnych. Przyjechał wraz z kilkunastoosobowym zespołem muzycznym.

Spotkanie formacyjne, na które zostali zaproszeni wszyscy, rozpoczęło się od Mszy świętej, sprawowanej w kościele parafialnym o godz. 16.00. W homilii ks. Stefan Ceberek zwrócił szczególną uwagę na obecność Jezusa Chrystusa w życiu człowieka. Zachęcał ludzi do powierzenia swojego życia Chrystusowi, który jest obecny pod postaciami Chleba i Wina. Człowiek, który zawierzy swoje życie Chrystusowi na pewno nie ulegnie podszeptom złego ducha.

Po Mszy św. odbył się koncert ewangelizacyjny, podczas którego ks. Stefan Ceberek śpiewał pieśni, dzielił się doświadczeniami swojej pracy duszpasterskiej, a także opowiadał różne historie ze swego życia rodzinnego. Następnie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której śpiewano pieśni uwielbiające Jezusa za Jego ogromną miłość względem człowieka. Na zakończenie adoracji ks. Ceberek pobłogosławił wszystkich zebranych Najświętszym Sakramentem

Koncert ks. Stefana Ceberka wywołał zainteresowanie zebranych. Jego barwny, pełen szczegółów przekaz, na pewno zostanie zapamiętany wśród wiernych. Na zakończenie, wyrazy wdzięczności złożył ks. Henryk Polak, proboszcz parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Wyraził wielką wdzięczność za przyjazd i wspólnie spędzony czas.

Ks. Łukasz Wojewódzki

 

Inauguracja obchodów jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski w Bielski Karmelu

W dniach 6-8 grudnia 2015 r. w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim odbyły się rekolekcje adwentowe, którym przewodniczył ks. płk Bogdan Radziszewski. Czas rekolekcji adwentowych był szczególnym czasem, ponieważ było także czterdziestogodzinne nabożeństwo przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Ponadto ks. rekolekcjonista wygłosił wiele pięknych nauk do dorosłych, dzieci oraz chorych. Chorzy mieli możliwość skorzystania z sakramentu namaszczenia chorych.

 Trzeciego dnia rekolekcji, czyli 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 18.00 nastąpiła uroczysta inauguracja obchodów jubileuszu 1050. lecia Chrztu Polski. Mszę św. celebrowali: ks. proboszcz płk Henryk Polak, ks. płk Bogdan Radziszewski - rekolekcjonista oraz ks. prał. Wojciech Wasak, który jednocześnie obchodził 59 r. święceń kapłańskich. W uroczystej procesji wejścia wniesiono świecę jubileuszową, którą delegaci z parafii otrzymali 29 listopada w Drohiczynie.

Przyjęcie chrztu uniezależniło Polskę od dominacji zachodniego sąsiada. Książę Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim, umacniając jednocześnie swoją władzę. Do Polski zaczęli przybywać duchowni, którym zawdzięczamy znajomość łaciny, rozwój języka polskiego, budowy domów. Dzięki nim powstawały nowe budynki sakralne, świątynie, klasztory, szkoły kształcące duchownych oraz urzędników. Chrzest Polski miał więc ogromne znaczenie w dziejach naszego narodu.

Podczas Mszy św. inaugurującej obchody jubileuszu Chrztu Polski ks. proboszcz płk Henryk Polak wraz z ks. płk Bogdanem Radziszewskim dokonali także uroczystego przyjęcia 6 nowych członków Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel.

 

ks. Łukasz Wojewódzki