Bractwo MB z Góry Karmel

Spotkanie formacyjne Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel

Dnia 29. 11. 2015 r. w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim odbyło się kwartalne formacyjne spotkanie Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel. Tym razem na spotkanie została zaproszona Siostra Judyta Pudełko, która należy do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, wykłada na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum (SBF) w Jerozolimie, gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. 
Jest autorką książki "Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa" oraz kilkunastu artykułów o charakterze naukowym i popularnym. Jest zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio divina. Siostra Judyta jest członkinią zwyczajną Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodnikiem grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.

Spotkanie formacyjne odbyło się w sali przy kościele. Główny temat konferencji dotyczył proroka Eliasza. Siostra Judyta zwróciła uwagę, że prorok Eliasz jest patronem duchowości karmelitańskiej. Przykład jego życia powinien być dla każdego człowieka wzorem do naśladowania, gdyż pokazuje niezwykłe zaufanie, zawierzenie swojego życia Bogu, który jest Panem życia i śmierci. Prorok Eliasz nie był wolny od doświadczeń, a mimo to trwał przy Bogu. Siostra Judyta zachęcała do osobistej lektury Pisma świętego, gdyż zawiera niezwykłe bogactwo, wskazówki do życia.

Konferencja Siostry Judyty wywołała zainteresowanie słuchaczy. Jej barwny, pełen szczegółów przekaz, na pewno zostanie zapamiętany wśród słuchaczy. Podsumowania spotkania dokonał ks. Henryk Polak, proboszcz parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Wyraził wielką wdzięczność za przyjazd oraz trud wygłoszenia konferencji. Spotkanie zakończyło się wspólnym zaśpiewaniem pieśni Chwalę Ciebie Panie... oraz poczęstunkiem.

Warto sięgać do Biblii, gdyż daje ona wiele korzyści, choć rzeczywiście jest księgą dość trudną. Bóg bowiem przedstawia się jako Ten, który jest blisko człowieka, zna jego potrzeby, troszczy się o niego, ale trzeba zaufania ze strony ludzi, tak jak tego przykładem jest prorok Eliasz.

Ks. Łukasz Wojewódzki

Spotkanie formacyjne Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel

Dnia 27. 08. 2015 r. w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim odbyło się kwartalne formacyjne spotkanie Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel. Dzięki staraniom ks. płk. prał. Henryka Polaka, miejscowego proboszcza, Bractwo zostało powołane w parafii  specjalnym dekretem 24. 05. 2015 r. przez ks. bpa Tadeusza Pikusa, biskupa drohiczyńskiego na okres 3 lat. Bractwo liczy obecnie 50 członków.

Na spotkanie został zaproszony ks. dr Wojciech Węgrzyniak, prezbiter archidiecezji krakowskiej, znany pisarz-kaznodzieja, adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, autor wielu ciekawych publikacji, np. Saul, Uriasz Chetyta i Maria Magdalena czyli zamyślenia nad sobą, społeczeństwem i Bogiem.

Spotkanie formacyjne przebiegało w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w kościele parafialnym. Wszyscy mieli możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu zakończonej specjalnym indywidualnym błogosławieństwem. Druga część odbyła się w sali przy kościele. Ks. dr Wojciech Węgrzyniak wygłosił konferencję. Główny temat konferencji dotyczył Pisma Świętego w dzisiejszym świecie. Ks. Wojciech zwrócił uwagę, a właściwie przypomniał, że Biblia jest szczególną księgą. Porównał ją do pokarmu, domu oraz lustra. Dlaczego? Ponieważ Biblia ma ukazać człowiekowi to czego nie jest w stanie sam dostrzec. W Biblii ludzie mogą zobaczyć samego Boga.  Pismo Święte zostało napisane, aby zbawić człowieka, aby uwolnić go od zranień, złych emocji, kompleksów. Dlatego czytając tę księgę bardzo ważne jest pozytywne nastawienie, czytanie ze zrozumieniem oraz przyjmowanie prawd w niej zawartych bez jakiegokolwiek udowadniania.

Konferencja ks. dra Wojciecha Węgrzyniaka wywołała zainteresowanie słuchaczy, o czym świadczyły zadawane pytania oraz gromkie brawa na zakończenie wystąpienia. Podsumowania spotkania dokonał ks. płk. prał. Henryk Polak, proboszcz parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Wyraził wielką wdzięczność za przyjazd oraz trud wygłoszenia konferencji. Spotkanie zakończyło się wspólnym zaśpiewaniem pieśni Chwalę Ciebie Panie...

Czytanie Pisma Świętego w dzisiejszym świecie jest potrzebne. Sądzę, że takie spotkanie, jak to w Bielsku Podlaskim w parafii Matki Bożej z Góry Karmel zachęciło wielu ludzi do częstszego sięgania do Biblii, która przecież mówi jak ludzie mają żyć, aby osiągnąć niebo.

Ks. Łukasz Wojewódzki

 

Więcej artykułów…

  1. Bractwo MB z Góry Karmel