Grupa młodzieżowa "Wtajemniczeni"

   Dekanalne spotkanie młodzieży bielskiej

     27 listopada 2015 roku przeszedł do historii jako dzień, w którym odbyło się spotkanie młodzieży z dekanatu bielskiego, zorganizowane przez dekanalnego koordynatora ds. ŚDM ks. Michała Marczaka oraz młodzież z grupy Wtajemniczeni. Obecnością zaszczycili nas reprezentanci parafii Miłosierdzia Bożego, Narodzenia NMP oraz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego ze Strabli. 

     Spotkanie Dekanatu Bielskiego rozpoczęło się w salkach, gdzie otrzymaliśmy encyklikę Jana Pawła II "Dominum et Vivificantem" jako przygotowanie do dalszej pracy formacyjnej oraz wymieniliśmy się własnymi doświadczeniami na temat zaangażowania w życie parafii i diecezji.

     Drugą częścią spotkania była Msza Święta wotywna o Duchu Świętym w kaplicy Domu Zakonnego Sióstr Karmelitanek, sprawowana w intencji przygotowujących się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W homilii ks. Michał przypomniał, że modlitwa jest zawsze pierwszym krokiem ku rozwojowi naszego życia chrześcijańskiego, niezbędnie poprzedzającym jakąkolwiek akcję. Ukazał też na podstawie perykopy J 16, 1 - 15 działanie Ducha Świętego w relacji do krzyża Chrystusa.

     Kolejnym etapem była adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona kompletą. Ostatnim punktem dekanalnego spotkania młodzieży była agapa. Bogu niech będą dzięki za ten wieczór, za ks. Michała - koordynatora dekanatu bielskiego ds. ŚDM, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które przyjęły nas z radością i otaczały nas modlitwą. Szczególne podziękowania s. Augustynie za przepyszne łakocie. Było to pierwsze i mamy nadzieję, że nie ostatnie tego typu spotkanie.

     Bierzmowanie A.D.2015

     21.11.2015 r. w naszej parafii miało miejsce wylanie Ducha Świętego. Do sakramentu bierzmowania przystąpiły 44 osoby. Pierwszy raz temu wydarzeniu towarzyszyła grupa Wtajemniczonych towarzysząc swoim rówieśnikom śpiewem i modlitwą. Ufamy, że Duch Święty, którego otrzymali uzdolni ich do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.