Ministranci

Spotkania ministrantów w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 10.00

Msza św. z asystą w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 9.00.

 

      Najbliżej ołtarza i tajemnicy Eucharystii, spośród osób świeckich, są lektorzy i ministranci, którzy godnie usługując kapłanom służą samemu Chrystusowi. Grono ministrantów to środowisko, z którego wyrasta większość księży. Służba, jaką sprawują w kościele, kształtuje ich osobowość. W celu odpowiedzialnego wykonywania posługi przechodzą odpowiednie szkolenie. Opiekę nad młodszymi ministrantami sprawują ich starsi koledzy. Przy kościele pw. MB z Góry Karmel jest ponad 20 ministrantów. Opiekunem duchowym ministrantów jest ks. Łukasz Wojewódzki.