Ruch Rodzin Nazaretańskich

Spotkania w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 18.00