I N T E N C J E M S Z A L N E

10.09 - 16.09.2018

Poniedziałek 10.09.2018

godz.6.30

1.+ Krystyna Zimnoch – of uczestnicy pogrzebu

2.+ Jan, Maria, Elżbieta, Stanisław, Jakub i zm z rodziny Nikiforuk i Kozłowskich

godz. 7.00

+Henryk Mikłasz- of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

1.+ Zofia Popławska – gregorianka

2.+Regina Ostaszewska 20 r, Wiktoria Puchalska

Wtorek 11.09.2018

godz. 6.30

+Andrzej Margański 35r,

godz. 7.00

1.+Stanisław 12r, Zofia, Maria, Aleksander, Maria

2.+Marianna Grabowska

godz.18.00

1.+ Zofia Popławska – gregorianka

2.+ Janusz Godlewski 20r,

Środa 12.09.2018

godz. 6.30

+ Krzysztof Lemiesz

godz. 7.00

1.+ Janina Jabłońska, Tadeusz, Stanisław i Hubert

2.+ Grzegorz Paluszczyk

godz. 18.00

1.+ Zofia Popławska – gregorianka

2.+ Zdzisław Piecychna 1r,

Czwartek 13.09.2018

godz. 6.30

+ Kazimierz Ogonowski – of uczestnicy pogrzebu

godz. 7.00

+Jadwiga Niewińska 30dz,-of uczestnicy pogrzebu

godz. 18.00

1.INTENCJE FATIMSKIE

2+ Zofia Popławska – gregorianka

3.+Józef Mierzwiński

Piątek 14.09.2018

godz. 6.30

1. +Józef i Anna Łuczaj, Kazimiera i Józef, Kazimierz Średziński, Józef Olędzki

godz. 7.00

1.+Krystyna Zimnoch-of uczestnicy pogrzebu

2.+Aleksander Antoniuk i zm z rodziny

godz. 18.00

1.+ Zofia Popławska – gregorianka

2. o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa i jego rodziny

Sobota 15.09.2018

godz. 6.30

+Witold Zieleniewski

godz. 7.00

+ Aleksandra Krystosiak 30 dz.-of uczestnicy pogrzebu

godz. 17.00

Ślub: Sylwia i Karol

godz. 18.00

1.+ Zofia Popławska – gregorianka

2.+ Józef Berg i zm z rodziny Berg i Jezierskich

16.09.2018

XXIV Niedziela Zwykła

godz. 7.00

1.+ Wacław, Jadwiga, Wacław, Antoni, Władysława, Aleksander

2.+Janina i Władysław Sokołowscy

godz. 9.00

+Zygmunt Wojdakowski 9r, Stanisław, Maria

godz. 10.15

+ Zofia Popławska – gregorianka

godz.12.00

1.o zdrowie i błog, z okazji 2 rocznicy ślubu Magdaleny i Grzegorza i 1 ur. Karola

2.+Henryk Szulc, Teresa i zm rodziców z obojga stron- of rodzina z ul. Rzecznej

godz.16.00

+ Tadeusz Bogdan Chmur 2r,

kaplica

+ Bolesław, Janina Hryniewiccy i zm z rodziny