I  N  T  E  N  C J  E      M  S  Z  A  L  N  E

20 - 26 stycznia 2014

Poniedziałek

20.01.2014 r.

 

 

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

 

1. + Mikołaj Januszewski (3 rocz.), Zenaida

2. + Leontyna, Genowefa, Danuta, Henryk, Janusz

 

1. + Czesław Pruszyński - ofiara uczestników pogrzebu

2. + Tadeusz, Zenon, Krystyna

 

+ Roman Klausa, Janina i Kazimierz Bachurek

 

Wtorek

21.01.2014 r.

 

Wspomnienie św. Agnieszki

 

godz. 6.30

 

 

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

 

1. + Alicja Pajko - ofiara uczestników pogrzebu

2. +Barbara Profiruk (4 rocz.), zm. z rodz., Mikołaj, Regina, Genowefa, Wiktor

 

+ Zenaida Januszewska - ofiara uczestników pogrzebu

 

1. O Boże bł., zdrowie i potrzebna łaski dla Magdaleny z okazji 17 rocz. urodzin

2. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Mariusza z okazji 35 rocz. urodzin

 

Środa

22.01.2014 r.

 

 

godz. 6.30

 

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

 

1. + Teodora (f) Zawadzka - ofiara uczestników pogrzebu

2. + Jan (5 rocz. śm.), Stanisława (f) Łukaszewicz, Bronisława (f) Malinowska, Adam i Anna Iwańczuk, Włodzimierz Bubel,  zm. z rodz.

 

+ Stanisław Czarnecki (10 rocz. śm.), Marianna i Kazimierz Czarneccy, Józef, Maria, Edward Dobrogowscy

 

1. + Kazimierz Kondrat (16 rocz. śm.), zm. z rodz. Kondratów i Łuczajów

2. + Janusz Łukaszewicz (20 rocz. śm.)

 

Czwartek

23.01.2014 r.

 

Wspomnienie bł. Męczenników Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy

godz. 6.30

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

 

 

+ Kazimierz Radziszewski (6 rocz. śm.), Witold, Zygmunt, Leszek, Zbigniew

 

1. Dz. – bł. w intencji rodziny

2. + Kazimierz Zalewski - ofiara uczestników pogrzebu

 

+ Jan Kotowicz (23 rocz. śm.), Romuald, Aleksandra (f), Adela, Aleksander, Czesław, Bolesław

 

Piątek

24.01.2014 r.

 

Wspomnienie św. Franciszka Salezego

godz. 6.30

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

 

+ Alicja Pajko - ofiara uczestników pogrzebu

 

+ Krzysztof Mioduszewski - ofiara uczestników pogrzebu

 

 O potrzebne łaski i Boże bł. dl członków KŻR pod patronatem MB z G. Karmel, dla naszych księży i sióstr zakonnych, o życie wieczne dla zmarłych

 

Sobota

25.01.2014 r.

 

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

 

1. + Zenaida i Mikołaj Januszewscy

2. + Henryk Jabłoński

 

+ Henryk Jabłoński

 

+ Henryk Miłkowski - ofiara uczestników pogrzebu

 

Niedziela

26.01.2014 r.

 

III Niedziela Zwykła

 

godz. 7.00

 

godz. 9.00

 

godz. 10.15

 

 

godz. 12.00

 

godz. 16.00

 

 

KAPLICA

ZA PARAFIAN

 

+ Jadwiga, Stanisław, Sławomir Kapela, zm. z rodz. Wasilewskich

 

+ Antoni Popławski (7 rocz. śm.), Jadwiga, Wacław, Elżbieta, Stanisław, Wacław

 

+ Stanisław Nowak (5 rocz. śm.)

 

+ Franciszek (10 rocz. śm.), Irena Malinowscy, Bolesław Hryniewicki

 

 

+ Bolesław Hryniewicki, Regina, Mikołaj Sokołowski

 

I  N  T  E  N  C J  E      M  S  Z  A  L  N  E

13 - 19 stycznia 2014

Poniedziałek

13.01.2014 r.

 

 

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

 

godz. 18.00

 

1. + Alicja Pajko - ofiara uczestników pogrzebu

2. …………………………

 

1. + Bronisława (27 rocz.), Franciszek, Jan, Henryka, Helena, Ks. Hieronim, ks. Bp. Władysław Jędruszuk, Stefan, dusze w czyśćcu cierpiące

2. …………………………

 

+ Stanisław (5rocz.), Siostra Eliana, ks. Adam, zm. z rodz. Hryniewickich, Zalewskich, Niewińskich

 

Wtorek

14.01.2014 r.

 

 

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

 

1. + Henryk Miłkowski - ofiara uczestników pogrzebu

2. + W int. rodziców Niny i Stanisława, o łaskę zdrowia i Boże błogosł.

 

1. + Czesław Pruszyński - ofiara uczestników pogrzebu

2. + Alicja Pajko - ofiara uczestników pogrzebu

 

+ Dominika (f) 4 rocz., Władysław (14 rocz.) Żarscy

Środa

15.01.2014 r.

 

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

 

1. …………………………

2. …………………………

 

1. + Zenaida Januszewska - ofiara uczestników pogrzebu

2. …………………………

 

+ Aleksander Zieleniewski (30 dzień po śmierci)

Czwartek

16.01.2014 r.

 

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

 

1. …………………………

2. + Alicja Pajko - ofiara uczestników pogrzebu

 

1. …………………………

2. …………………………

 

+ Wacław Hryniewicki

Piątek

17.01.2014 r.

 

Wspomnienie św. Antoniego Opata

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

 

1. + Wincenty Niewiński - ofiara uczestników pogrzebu

2. + Jan, Adolf, zm. z rodz. Borowskich i Żukowskich

 

1. O szczęśliwy przebieg operacji dla Mateusza oraz w int. wiadomej Bogu

2. Dziękczynna i o Boże bł. dla Barbary w 50 rocz. urodzin.

 

+ Bolesław (1rocz.), Zofia (18rocz.), Heronim, Kazimiera, Jan, Józef, Zdzisław

 

Sobota

18.01.2014 r.

 

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

 

1. + Edwin, Karol Zawadzcy, zm. z rodz. Zawadzkich

2. …………………………

 

1. + Antoni (9rocz.) i Eugenia (4rocz.) Głowaccy

2. + Alicja Pajko - ofiara uczestników pogrzebu

 

O zdrowie i Boże bł. dla Mariusza z okazji urodzin

Niedziela

19.01.2014 r.

 

II Niedziela Zwykła

 

godz. 7.00

 

godz. 9.00

 

godz. 10.15

 

godz. 12.00

 

godz. 16.00

 

 

KAPLICA

Dz. z prośbą o Boże bł. dla Mariusza i Jolanty z okazji urodzin

 

+ Jadwiga Rzepniewska (2rocz.), Józef

 

W int. Ks. Proboszcza Henryka Polaka z racji imienin

 

+ Józef (30 rocz.), Zofia, zm. z rodz. Niewińskich

 

+ Lucjan, Bronisława Wierzchowscy, Jan, Janina Januccy

 

 

+ Irena (1 rocz.)