I  N  T  E  N  C J  E      M  S  Z  A  L  N  E

28 października - 3 listopada 2013 r.

Poniedziałek

28.10.2013 r.

Święto Świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. O Boże bł. dla Tadeusza Pęskiego z racji imienin

 

1. + Katarzyna Niewińska 37 rocz. śm., Stanisław Niewiński 25 rocz. Aleksander, Wincenty , Bogdan i Stefan

2. + Józef Głowacki 25 rocz. śm., Aniela i Jerzy Głowaccy

 

1. + Genowefa Hryniewicka- ofiara uczestników pogrzebu

2. + Tadeusz Cisek

 

Wtorek

29.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

1. + Elżbieta Rzepniewska-ofiara uczestników pogrzebu

2. + Kazimierz 22 rocz. śm. i Czesława (f)

 

1. + Wacław  Hryniewicki -ofiara uczestników pogrzebu

2. + Danuta, Józef, Anna, Jan zm. z Rodzin Malinowskich i Brajerów

 

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. + Marianna i Bronisław Baranowscy

3. + Krzysztof Mioduszewski 30 dz. po śm - ofiara uczestników pogrzebu

 

Środa

30.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewską - zakończenie gregorianki

2. + Wincenty Miszczuk 1 rocz. śm.

 

+ Henryk Piotrowski 2 rocz. zm. z rodzin Piotrowskich i Komarzewskich

 

1. + Stanisław 12 rocz. zm. z Rodz. Zawadzkich, Katarzyna Hryniewicka i za dusze w czyśćcu cierpiące

2. + Wiktor 3 rocz. zm. z rodzin Rzepniewskich i Kapelów

3. + Janina, Bronisław Tworkowscy, zm. z rodz. Niewińskich

 

Czwartek

31.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

1. + Mirosław Car-ofiara uczestników pogrzebu

2. O Boże bł. i potrzebne łaski dla Marii Olszewskiej z racji 95 r. urodz.

 

+ Roman, Zofia, Andrzej, Irena i Stanisław

 

1. + Zofia 4 rocz. i Feliks Nawroccy

2. + Ryszard - Witold Bańkowski

(EGZ)  3.+ Rozalia Prószyńska 24 rocz.

 

Piątek

1.11.2013 r.

 

Uroczystość Wszystkich Świętych

 

 

Nie ma Mszy św.o 10.15  i  12.00

 

godz. 7.00

 

 

godz. 9.00

 

 

 

godz. 10.30

 

 godz. 16.00

1. + Jan Chrom 10 rocz. zm. z rodzin Lisikiewiczów i Chromów

2. + zm. z rodz. Szulców i Chromów

 

1. + Antoni Wardecki -rozpoczęcie gregorianki

2. + s.Eljana Zalewska, Stanisław Zalewski, Jadwiga i Bolesław Hryniewiccy, ks. Adam Hryniewicki, zm. z Rodzin Zalewskich, Hryniewickich i Niewińskich

 

+ za wszystkich Zmarłych   --  Msza św. na Nowym Cmentarzu

 

+ Tadeusz Tymoszuk, Stefan, Kazimierz, zm. z rodziny

 

Sobota

2.11.2013 r.

 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

godz. 9.00

 

godz. 16.00

 

 

godz. 18.00

 

 

18:45

+ za wszystkich Zmarłych

 

1.+ Antoni Wardecki - gregorianka

2.+ Franciszek, Stanisława (f), Antoni Zajączkowscy

 

1. w intencji KŻR Jana Pawła II

2. +Janusza Niewińskiego 1 rocz. śm. i zm. z rodziny

 

różaniec na cmentarzu

 

XXXI Niedziela Zwykła

3.11.2013 r.

 

godz. 7.00

 

godz. 9.00

 

 

godz. 10.15

 

 

godz. 12.00

 

15.00

 

godz. 16.00

 

 

KAPLICA

+Bolesław, Zofia, Kazimiera, Józef, Zdzisław i Heronim

 

O Boże Błogosławieństwo i opiekę M.B. dla członków KŻR im. Rodziny Nazaretańskiej i o życie wieczne dla zmarłych

 

1. + Antoni Wardecki – gregorianka

2. Za parafian

 

W int. dzieci, młodzieży i rodziców - of. Koło Różańcowe Rodziców

 

różaniec na cmentarzu

 

+Stanisława (f), Franciszek Zajączkowscy, Antoni, Longina i Edward Gołębiewscy

 

+ Marian, Leon, Anna i Jan Hryniewiccy, zm. z Rodziny Sawickich

 

I  N  T  E  N  C J  E      M  S  Z  A  L  N  E

21 - 27 października 2013 r.

 

Poniedziałek

21.10.2013 r.

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię

godz. 6.30

 

 

 

godz. 7.00

 

 

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. + Janina Zimnoch 16 rocz. Śm., zm. Zimnochów, Marianna i Leokadia Kułakowska

 

1. + Helena Wincenciak-ofiara uczestników pogrzebu

2. O Boże bł., potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego dla Małgorzaty podczas zdawania egzaminów

 

1. + Zbigniew Malinowski-ofiara uczestników pogrzebu

2. + Zmarłych z Rodziny Wińskich, Józef  36r.śm.,Regina i Marian

 

Wtorek

22.10.2013 r.

Wspomnienie bł. Jana Pawła II

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. + Genowefa 2r.śmierci, Jan, Marek, zm. z Rodziny Radkiewiczów

 

1. +Elżbieta Rzepniewska- ofiara uczestników pogrzebu

2. O Boże bł., zdrowie i pomyślność dla Joanny, Andrzeja, Barbary
i Katarzyny

 

1. + Eugeniusz Piotrowski 1r. śm.

2. + Halina i Michał Burzyńscy

3. O Boże bł. I potrzebne łaski dla Sebastania w 1 rocz. urodzin

 

Środa

23.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. + Kazimierz Falkowski 1r.śm., Leontyna, zm.z rodz. Falkowiskich

 

1. + Artur Oksienczuk -ofiara uczestników pogrzebu

2. + Maria Teresa Wysocka 11r. śm.

 

1. Dz-bł w 30 r. ślubu Jolanty i Edwarda

2. + Irena i Stanisław  Kożuszkiewiczowie

 

Czwartek

24.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. Dz-bł w 4 rocz. Ślubu Moniki i Roberta

 

1.Int dz-bł w 18r. ur. Dawida o zdrowie i Boże Błogosławieństwo

 

1. O potrzebne łaski i Błogosławieństwo Boże dla członków KŻR pod patronatem M.B.z Góry Karmel oraz życie wieczne dla zmarłych, a także o potrzebne łaski dla sióstr zakonnych i księży

2. + Tadeusz Niewiński 1 r.śm.  (EGZ.)

 

Piątek

25.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. + Elżbieta Rzepniewska -ofiara uczestników pogrzebu

 

1. + Wacław Hryniewicki - ofiara uczestników pogrzebu

2. + Kazimiera Warpechowska 13 rocz. śm., Kaziemierz, Henryk

 

1.+ Jan i Edward Brzezińscy

2.+ Krystyna Kasperowicz - ofiara uczestników pogrzebu

 

Sobota

26.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

O Boże Błogosławieństwo , potrzebne łaski dla Teresy i Stanisława w 33 r. ślubu oraz Małgorzaty i Rafała w 7 r. ślubu

 

+ Irena Rzepniewska - gregorianka

 

1.+ Edward 35r. Janina, Anna, Kazimierz, Gabriela i Wiktor

2.+ Eugenia Hryniewicka i zm. z Rodziny Hryniewickich

 

Niedziela

 

27.10.2013 r.

 

Uroczystość

Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła

 

godz. 7.00

 

godz. 9.00

 

godz. 10.15

 

 

godz. 12.00

 

godz. 16.00

 

KAPLICA

Dz-bł o potrzebne łaski dla Rodziny Falkowskich

 

+Tadeusz Osmólski 6r.śm. i zm. z Rodziny Osmólskich

 

O Boże Błogosławieństwo i opiekę M. B. dla Aleksandry w 1r. ur. i dla Arka i Diany w 9 r. ślubu

 

+Józef  Wołosowicz 10r.śm., Stanisław, Łucja, Nadzieja

 

Dziękczynna za odbytą pielgrzymkę do Ziemi Świętej

 

+ Irena Rzepniewska - gregorianka