I  N  T  E  N  C J  E      M  S  Z  A  L  N  E

21 - 27 października 2013 r.

 

Poniedziałek

21.10.2013 r.

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię

godz. 6.30

 

 

 

godz. 7.00

 

 

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. + Janina Zimnoch 16 rocz. Śm., zm. Zimnochów, Marianna i Leokadia Kułakowska

 

1. + Helena Wincenciak-ofiara uczestników pogrzebu

2. O Boże bł., potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego dla Małgorzaty podczas zdawania egzaminów

 

1. + Zbigniew Malinowski-ofiara uczestników pogrzebu

2. + Zmarłych z Rodziny Wińskich, Józef  36r.śm.,Regina i Marian

 

Wtorek

22.10.2013 r.

Wspomnienie bł. Jana Pawła II

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. + Genowefa 2r.śmierci, Jan, Marek, zm. z Rodziny Radkiewiczów

 

1. +Elżbieta Rzepniewska- ofiara uczestników pogrzebu

2. O Boże bł., zdrowie i pomyślność dla Joanny, Andrzeja, Barbary
i Katarzyny

 

1. + Eugeniusz Piotrowski 1r. śm.

2. + Halina i Michał Burzyńscy

3. O Boże bł. I potrzebne łaski dla Sebastania w 1 rocz. urodzin

 

Środa

23.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. + Kazimierz Falkowski 1r.śm., Leontyna, zm.z rodz. Falkowiskich

 

1. + Artur Oksienczuk -ofiara uczestników pogrzebu

2. + Maria Teresa Wysocka 11r. śm.

 

1. Dz-bł w 30 r. ślubu Jolanty i Edwarda

2. + Irena i Stanisław  Kożuszkiewiczowie

 

Czwartek

24.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. Dz-bł w 4 rocz. Ślubu Moniki i Roberta

 

1.Int dz-bł w 18r. ur. Dawida o zdrowie i Boże Błogosławieństwo

 

1. O potrzebne łaski i Błogosławieństwo Boże dla członków KŻR pod patronatem M.B.z Góry Karmel oraz życie wieczne dla zmarłych, a także o potrzebne łaski dla sióstr zakonnych i księży

2. + Tadeusz Niewiński 1 r.śm.  (EGZ.)

 

Piątek

25.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. + Elżbieta Rzepniewska -ofiara uczestników pogrzebu

 

1. + Wacław Hryniewicki - ofiara uczestników pogrzebu

2. + Kazimiera Warpechowska 13 rocz. śm., Kaziemierz, Henryk

 

1.+ Jan i Edward Brzezińscy

2.+ Krystyna Kasperowicz - ofiara uczestników pogrzebu

 

Sobota

26.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

O Boże Błogosławieństwo , potrzebne łaski dla Teresy i Stanisława w 33 r. ślubu oraz Małgorzaty i Rafała w 7 r. ślubu

 

+ Irena Rzepniewska - gregorianka

 

1.+ Edward 35r. Janina, Anna, Kazimierz, Gabriela i Wiktor

2.+ Eugenia Hryniewicka i zm. z Rodziny Hryniewickich

 

Niedziela

 

27.10.2013 r.

 

Uroczystość

Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła

 

godz. 7.00

 

godz. 9.00

 

godz. 10.15

 

 

godz. 12.00

 

godz. 16.00

 

KAPLICA

Dz-bł o potrzebne łaski dla Rodziny Falkowskich

 

+Tadeusz Osmólski 6r.śm. i zm. z Rodziny Osmólskich

 

O Boże Błogosławieństwo i opiekę M. B. dla Aleksandry w 1r. ur. i dla Arka i Diany w 9 r. ślubu

 

+Józef  Wołosowicz 10r.śm., Stanisław, Łucja, Nadzieja

 

Dziękczynna za odbytą pielgrzymkę do Ziemi Świętej

 

+ Irena Rzepniewska - gregorianka

 

I  N  T  E  N  C J  E      M  S  Z  A  L  N  E

14 - 20 października 2013 r.

 

Poniedziałek

14.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

(EGZ.) +  Mieczysława (f) Andrelczyk 14 rocz.

 

 + Irena Rzepniewska - gregorianka

 

1.+ Zygmunt Oksztulski, Witold, Maria i Jan

2.+ Stefan 18 rocz. śm., Maria i zm. z rodzin Łukaszewiczów i Rynkowskich

 

Wtorek

15.10.2013 r.

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

Dziękczynna i o Boże bł. dla Haliny i Józefa Zdrojkowskich w 25 rocz. ślubu

 

+ Irena Rzepniewska - gregorianka

 

1. + Jan Falkowski, Filomena i Leonard Kudelscy

2. + Stanisław (m), Anna, Jadwiga Puchalscy, Halina i Tadeusz Lemieszkowie, Józef (m), Emilia, Anna, Piotr, Maria i Jan Leszczyńscy

 

Środa

16.10.2013 r.

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

O Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Aliny i Mariana Borowskich w 30 r. ślubu

 

+ Irena Rzepniewska - gregorianka

 

1. + Wacław Hryniewicki 30 dz. po śm. -  ofiara uczestników pogrzebu

2. + Mirosław Car-ofiara uczestników pogrzebu

 

Czwartek

17.10.2013 r.

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

godz. 6.30

 

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

1. + Mirosław Car-ofiara uczestników pogrzebu

2. + Jan, Adolf, zm. z rodz. Żukowskich i Borowskich

 

+ Irena Rzepniewska - gregorianka

 

1. + zm. z Rodzin: Kossakowskich, Zdrojkowskich i Grudzińskich

2. + Jan Grodzki i zm. z Rodzin Grodzkich i Iwaniuków

 

Piątek

18.10.2013 r.

Święto Św. Łukasza Ewangelisty

godz. 6.30

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

 + Paweł 38 rocz., Pelagia, zm. z Rodzin Bosiackich i Prześnickich

 

O pojednanie w Rodzinie, opiekę MB dla całej parafii i księży

 

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

2. + Wacław Hryniewicki -ofiara uczestników pogrzebu

3. O Boże bł. i opiekę MB dla Barbary i Marcina Maksymiuków z racji urodzin oraz o Dary Ducha Świętego dla dzieci – Martyny i Macieja

 

Sobota

19.10.2013 r.

 

godz. 6.30

 

godz. 7.00

 

godz. 18.00

1. + Irena Rzepniewska - gregorianka

 

+ Mieczysław Piotrowski 1 rocz. śm.

 

1.O Boże Błogosławieństwo, zdrowie, opiekę M.B. dla Adama w 18 rocz. urodzin

2.+ Stanisława (f) Sołowianiuk, Anna Wiercińska 1 rocz. śm.

 

XXIX Niedziela Zwykła

20.10.2013 r.

 

godz. 7.00

 

godz. 9.00

 

 

godz. 10.15

 

godz. 12.00

 

 

godz. 16.00

 

KAPLICA

 

19.00

+ Henryk Szulc 3 rocz. śm.

 

+ Helena Niewińska 11 rocz., Stanisław (m) i zm. z Rodzin Niewińskich i Hryniewickich

 

+ Anna Kaliszuk 3 rocz. śm.

 

+ Jan, Franciszek, Zofia Popek, Henryk, Bogusław, Krystyna Ostrowscy, Elżbieta Daniluk

 

+ Jadwiga Matuszak 3 r. śm., zm. z Rodzin Matuszaków i Dankiewiczów

 

+ Irena Rzepniewska - gregorianka

 

WIECZÓR WIARY – bł. Jan Paweł II – JEGO TESTAMENT MIŁOŚCI