I N T E N C J E    M S Z A L N E

17– 23 października 2016

 

Poniedziałek 17.10.2016 r.

godz. 6.30

+ Helena Żukowska – gregorianka.

Godz. 7.00

 

1. + Tadeusz Busłowicz (of. uczestników pogrzebu).

2. + Tadeusz Bogdan Chmur (of. uczestników pogrzebu).

godz. 18.00

1. + Władysław i Władysława Oksztulscy oraz zmarli z rodziny.

2. Zygmunt Oksztulski (r.), Witold, Jan i Maria.

Wtorek 18.10.2016 r.

godz. 6.30

 

1. + Paweł (41r.), Pelagia, Antoni Bosiaccy, Edward Zimnoch i zmarli z rodziny.

godz. 7.00

1.+ Anna Oksztulska w 30 dz. po śm. (of. uczestników pogrzebu).

2. + Helena Żukowska – gregorianka.

godz. 18.00

1. + Franciszek Sadowski i zm. z rodziny Sadowskich.

2. Dz. - błag. o Boże błog., potrzebne łaski dla Ks. Łukasza Wojewódzkiego z racji imienin (of. RRN).

Środa 19.10.2016

godz. 6.30

+ Tadeusz Busłowicz (of. uczestników pogrzebu).

godz. 7.00

1. + Tadeusz Bogdan Chmur (of. uczestników pogrzebu).

2. + Witold Oksztulski (19r.), Zygmunt Kazimierz i Apolonia.

godz. 18.00

1. + Helena Żukowska – gregorianka.

2. O Boże błog. W rocz. Urodzin dla Elżbiety i Haliny.

Czwartek 20.10.2016 r.

Godz. 6.30

+ Tomasz Petkiewicz (1r.), Jadwiga i Ryszard.

godz. 7.00

1. + Anna Oksztulska (of. uczestników pogrzebu).

2. + Helena Żukowska – gregorianka.

godz. 18.00

1.+ Janina Dawidziuk.

2.+ Mieczysław Piotrowski (4r.), Jan i Zofia Witerscy.

Piątek 21.10.2016 r.

godz. 6.30

+ Janina Zimnoch (19r.), z marli z rodziny Zimnochów, Wacława (f), Marianna i Leokadia.

godz. 7.00

1. + Tadeusz Bogdan Chmur (of. uczestników pogrzebu).

2. + Helena Żukowska – gregorianka.

godz. 18.00

1. + Ryszard i zm. z rodziny Bieleckich.

2. O dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla młodzież z grupy „Wtajemniczonych”.

Sobota 22.10.2016 r.

godz. 6.30

1. o zdrowie i błog. Boże potrzebne łaski i dalszą opiekę N.M.P dla rodziny Niewińskich

godz. 7.00

+Jan Falkowski, Filomena, Leonard, i zm z rodziny Kudelskich

godz. 18.00

1.o Boże błog. Potrzebne łaski dla Joanny, Andrzeja, Barbary, Igora i Piotra

2.+Eugenia, Stanisław, Barbara, Marcin, Stanisława (f), Wanda, i zm. z rodziny Hryniewickich

3. + Helena Żukowska – gregorianka.

XXX Niedziela zwykła 23.10.2016 r.

godz. 7.00

+ Henryk Szulc (6r.)

godz. 9.00

+ Tadeusz Osmólski ( 9r.) i zm. z rodziny Osmólskich

godz. 10.15

+ Eugeniusz Piotrowski ( 4r.) i zm. z rodziny Moczulskich i Piotrowskich

godz. 12.00

O łaskę zdrowia dla Anieli

godz. 16.00

+ Helena Żukowska – gregorianka.

Kaplica

+ Henryk Maląg , Janina i Józef Tomczuk

 

I N T E N C J E   M S Z A L N E

2228 sierpnia 2016

 

Poniedziałek 22.08.2016 r.

Wspomnienie NMP, Królowej

godz. 6.30

+ Helena Żukowska

godz. 7.00

1. + Feliks Rogucki (2 r.), Wiktoria, Czesław Roguccy

2. + Kazimierz Markowski ( 30 dzień)– ofiara uczestników pogrzebu

godz. 18.00

+ Danuta Malinowska (6 r.), Józef Malinowski, zm. z rodz. Malinowskich

Wtorek 23.08.2016 r.

godz. 6.30

+ Cecylia Bachurzewska– ofiara uczestników pogrzebu

godz. 7.00

1. + Janina Sokołowska

2. + Kazimiera i Edmund (r.), Mieczysława (f) i Stanisław

godz. 18.00

+ Adolf Żukowski ( 6 r.), zm. z rodz. Żukowskich i Borowskich

Środa 24.08.2016 r.

Święto św. Bartłomieja apostoła

godz. 6.30

+ Lina Hermstein, zm. z rodz. Zimnoch, Iwaniuk, Skórak; Jarosław Misiuk

godz. 7.00

1. + Cecylia Bachurzewska– ofiara uczestników pogrzebu

2. + Adam Bilmin

godz. 18.00

+ Tomasz Wyłucki (4 r.), Mieczysław Wyłucki, Bronisława (f) Budlewska

Czwartek 25.08.2016 r.

godz. 6.30

+ Janina Sokołowska

godz. 7.00

1. + Jarosław Kuczko (10 r.) i o Boże bł. i o Boże bł. dla jego rodziców

2. Maria Orbik (30 dzień)– ofiara uczestników pogrzebu

godz. 18.00

1. + Edward Bańkowski (1r.)

2.

Piątek 26.08.2016 r.

Uroczystość MB Częstochowskiej

godz. 7.00

1. + Cecylia Bachurzewska– ofiara uczestników pogrzebu

2. + Janina Sokołowska

godz. 9.00

+ Marian Górski, Dominik Zdrojkowski

godz. 12.00

+ Stanisław Porowski (19 r.), Lech Porowski (2 r.), Bogdan, Eugenia, Jan, Krzysztof, zm. z rodz. Porowskich i Jankowskich

godz. 18.00

+ Józef i Franciszka (f) Hryniewiccy; Wacław i Helena Hryniewiccy

Sobota 27.08.2016 r.

Wspomnienie św. Moniki

godz. 6.30

+ Janina Sokołowska

godz. 7.00

O zdrowie, łaskę wiary i Boże bł. w 70 ur. Karola

godz. 16.00

W intencji nowożeńców

godz. 18.00

+ Waldemar (15 r.), Jan, Maria, Eleonora, Józef (m), Jan, zm. z rodz. Kaweckich; Józef (m), Ignacy, Wacław, Dominik, Władysława (f), Zofia, zm. z rodz. Hryniewickich; Ewa, Władysław, Antoni, zm. z rodz. Rzepniewskich. O Boże bł. dla Moniki w dniu imienin

XXII Niedziela zwykła 28.08.2016 r.

godz. 7.00

+ Janusz Krysiewicz (r.), Jadwiga, Józefat (m), Zbigniew, Tadeusz, Bronisława (f), Władysław Kolandryk

godz. 9.00

O Boże bł. dla członkiń KR Św. Rodziny

godz. 10.15

+ Marianna (21 r.), Władysław, Antoni, Kamila (f), Jan, Bronisław, zm. z rodz. Sawoniuków

godz. 12.00

+ Stanisława (f) Matuszak, zm. z rodz.

godz. 16.00

+ Janina Osmólska (6 r.), Feliks, Franciszek, Tadeusz

Kaplica