Kontakt z Parafią

P A R A F I A   M A T K I   B O Ż E J   
Z   G Ó R Y   K A R M E L
W   B I E L S K U   P O D L A S K I M

ul. Mickiewicza 61

17-100 Bielsk Podlaski
 
K O N T O:

84 2030 0045 1110 0000 0118 0150

 BGŻ S.A. Oddział w Bielsku Podlaskim

 

Ksiądz Proboszcz:

ks. kan. mgr Zbigniew Domirski tel. 85 730 31 34

 

Księża Wikariusze:

ks. mgr Radosław Wiechnik

ks. mgr Michał Kisiel

 

Rezydenci:

ks. prał. Wojciech Wasak, tel. 85 730 03 78

 

Godziny pracy kancelarii parafialnej:

poniedziałek - sobota: 8.00 - 09.00, 16.00 - 17.00

niedziele i święta: kancelaria nieczynna