Bierzmowanie

1. Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Przyjęcie tego sakramentu poprzedzone jest rocznym przygotowaniem.

2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania, rozpoczyna młodzież w II klasie Gimnazjum lub starsza (jeśli wcześniej nie przystąpiła do tego sakramentu). Przebiega ono w kilku płaszczyznach:

 • Przygotowanie intelektualne:
  • systematyczny udział w katechezach
  • zgłębienie wiadomości katechizmowych
 • Przygotowanie duchowe:
  • systematyczny udział w Mszach Świętych
  • regularne korzystanie z sakramentu pokuty
  • aktywny udział w nabożeństwach: różańcowym, majowym, w roratach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach
 • Przygotowanie liturgiczne:
  • aktywny udział w Liturgii w ciągu roku
  • zgłębienie Liturgii Sakramentu Bierzmowania (udział w próbach)

3. Postępy w przygotowaniu do tego sakramentu, odnotowuje się w „ Indeksie Bierzmowanego”. Przygotowanie kończy się egzaminem.

4. Zgłaszając się do tego sakramentu należy:

 • Przedstawić świadectwo chrztu (osoby, które zostały ochrzczone w innej parafii)
 • Wybrać świadka sakramentu bierzmowania, który spełnia następujące warunki:
  • należy do Kościoła Katolickiego
  • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
  • jest osobą wierzącą i praktykującą
 • Wybrać sobie świętego patrona, którego imię otrzymuje się w tym sakramencie