Chrzest

Przy zgłaszaniu chrztu dziecka w kancelarii parafialnej należy pamiętać, że:

  • Sakrament chrztu w naszej Parafii udzielany jest w PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA podczas Mszy św. o godz. 10.15.
  • Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
  • Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w Kancelarii Parafialnej na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.
  • Należy wybrać dwoje chrzestnych. Kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 16 lat, a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i Komunii świętej.
  • Osoby pochodzące spoza parafii muszą dostarczyć zaświadczenie od swojego duszpasterza, że mogą być dopuszczone do godności ojca lub matki chrzestnego(ej).
  • Chrzestnym nie może być osoba, która podlega kanonicznym karom, tzn. żyje w związku bez sakramentu małżeństwa lub jawnie wyparła się wiary i wystąpiła ze WSPÓLNOTY KOŚCIÓŁA KATOLICKIEGO.
  • Chrzestnym nie może być również ojciec lub matka dziecka.
  • Chrzestnym lub chrzestną może być osoba wyznania prawosławnego, ale druga osoba musi być wyznania rzymskokatolickiego. Obie osoby mają spełniać w/w warunki. Osoba wyznania prawosławnego ma także dostarczyć zaświadczenie, że może dostąpić godności matki chrzestnej, czy ojca chrzestnego i że odbyła spowiedź u swego kapłana.