Pogrzeb

Ustalając w kancelarii parafialnej katolicki pogrzeb należy pamiętać:

  • Katolicki pogrzeb przysługuje osobie zmarłej, która była osobą praktykującą tzn. miała związek z parafią - uczestniczyła we Mszy św., przystępowała do sakramentów św., przyjmowała kapłana podczas Kolędy, była zapisana w swojej parafii.
  • Najpierw w kancelarii parafialnej zgłaszamy informację o śmierci i ustalamy w pierwszej kolejności: datę, godzinę i miejsce pogrzebu, a później idziemy z ustaloną datą i godznią pogrzebu do Zakładu Pogrzebowego, aby tam załatwić dalsze formalności.
  • Następnie udajemy się do zarządcy cmentarza grzebalnego, aby tam załatwić potrzebne formalności (wybrać miejsce).
  • Zapis w księdze zmarłych i przyjęcie pogrzebu dokonuje się na podstawie aktu zgonu, gdy zmarły jest już wykreślony z listy meldunkowej w USC.
  • Należy również przedstawić zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte.
  • Rodzina zapewnia przewóz kapłana na cmentarz i z powrotem.
  • Nie ma przejścia konduktu żałobnego przez ulice miasta. Jeśli ciało zmarłego znajduje sie w domu, kapłan odprawia modlitwy w domu zmarłego i następnie ciało zmarłego jest przewożone do kościoła (lub kaplicy na starym cmentarzu) i tam są: Msza św. i przewidziane modlitwy.
  • Jeśli osoba zmarła nie należała do naszej parafii (mieszkała w innej miejscowości), rodzina zmarłego ma na piśmie uzyskać zgodę na pochówek od Ks. Proboszcza z miejsca, gdzie przed śmiercią mieszkała osoba zmarła.