Sakrament chorych

  • Wyjazd do chorego odbywa się w nagłych wypadkach na życzenie rodziny lub samego chorego. Można chorego zgłosić telefonując do parafii lub osobiście przyjechać po kapłana.
  • W pierwsze piątki miesiąca odwiedzamy chorych w domach według wcześniejszych zgłoszeń w kancelarii parafialnej.
  • W mieszkaniu chorego należy przygotować na stoliku przykrytym białym obrusem: krzyż, zapalone świece, wodę święconą.
  • Sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował.
  • Udziela się sakramentu namaszczenia również osobom w podeszłym wieku, jeśli nawet nie zagraża im niebezpieczna choroba.
  • Jeżeli chory przebywa w szpitalu, należy poprosić kapelana szpitala.
  • Kapłan wezwany do chorego, który już umarł nie udziela namaszczenia. Wówczas pozostaje już tylko modlitwa za zmarłego.