Sakrament Małżeństwa

      Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy: Zgłosić zamiar zawarcia ślubu w kancelarii parafialnej, właściwej dla jednej ze stron narzeczonych, spełniając następujące warunki:

 1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to pierwsza rozmowa z duszpasterzem w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokółu przedślubnego oraz ustalenie daty jego sporządzenia.
 2. Do ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (należy przynieść dokument z USC).
 3. Pozostałe Dokumenty:
  • zaświadczenia:
   • udziału w spotkaniach przedmałżeńskich (Kurs Przedmałżeński)
   • z rozmów indywidualnych w Poradni Rodzinnej
  • dowody osobiste narzeczonych
  • świadectwo chrztu (Metryka) oraz bierzmowania (jeśli narzeczeni nie są z parafii, w której dokonują zgłoszenie ślubu)
  • ostatnie świadectwo z katechizacji
  • dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, daty urodzenia, dokładny adres zamieszkania, wyznanie)
 4. Jeśli chrzest narzeczonych był w innej parafii należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (data wystawienia nie dłuższa niż sześć miesięcy)
 5. Druga rozmowa z duszpasterzem odbywa się w terminie wcześniej uzgodnionym i dotyczy sporządzenia protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty wygłoszenia zapowiedzi.